×

Avdeling 0-2

Avdeling 0-2 år

Avdeling 0-2 år består av 9 barn og 3 voksne.

 

På avdeling 0-2 er vårt fokus rettet mye mot visjonen vår  "Tillit, trygghet og trivsel".  

De minste barna trenger stabile og trygge rammer rundt seg for å kunne ha gode dager i barnehagen. Dette settes i fokus allerede første dagDet å skape en god start på dagen og etablere gode relasjoner med hvert enkelt barn, er noe av det viktigste i vårt arbeid med de minste barna. Hos oss skal alle bli sett om morgenen der alle skal få den samme gode velkomsten. Omsorg for barna står i fokus, det finnes alltid ett fang og sitte i og gode klemmer finnes det utallige av. Vi har all verdens tid, det er ingenting vi skal nå og ivaretakelse av barnas behov er vår jobb. 

På avdeling 0-2 er vi opptatt av å gjøre dagen forutsigbar og trygg. Barna blir tidlig introdusert for dagsrytme og rutiner gjennom dialog, gjenkjenning av bilder og forberedelser. Et stabilt, trygt og omsorgsfullt voksenpersonell er svært viktig for de aller minste, og kommer tydelig frem av måten vi jobber på avdelingen.  

Vi jobber mye med barns medvirkning og selvstendighet. Vi tar barnas initiativ, og legger til rette for mestring og utvikling gjennom å være tilstedeværende og observerende. Tilstedeværende for å være tilgjengelig, undrende, nysgjerrig og ta del i barnas verden. Observerende for å kunne være i forkant og ha kunnskaper om hvor barna er  og bruke det videre i arbeidet på avdelingen.  

Like viktig som å skape den gode starten på dagen, er tryggheten om at det kommer en ny dag i morgen, og dermed også den gode avslutningen på dagen. Vi sees allerede i morgen, og gleder oss til det