×

Søk plass i barnehagen

Andungen barnehage Trondheim SA har ledige plasser fra 1.august 2024.

Andungen barnehage Trondheim SA deltar i samarbeid med Trondheim kommune om opptak. Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Trondheim kommune, elektronisk eller på papir. I søknaden fylles inn opplysninger om Teknamedlemskap og dato for innmelding i Foretaket. Søknadsskjema kan hentes på hjemmesiden til Trondheim kommune eller hjemmesiden til barnehagen.

SØKNAD

Info om samordnet opptak og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Trondheim kommune.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, og for overflyttingsopptak er fristen 1.februar. Fristen er endelig og søknaden må være sendt via internett eller poststemplet innen søknadsfristen. Søknader mottatt etter fristen blir først registrert etter 1. mai, dvs. de blir ikke med i hovedopptaket.

Ta gjerne kontakt med daglig leder, Randi Viken Faanes, dersom du er interessert i barnehageplass.

Barn som tas opp får plass i barnehagen frem til skolestart. I løpet av ett år gis barnet plass i 52 uker, hvorav 4 uker ferie (se punkt 7., ferieavvikling) i barnehageåret for hel plass. Barnehageåret går fra 1.8 ett år til 31.7. neste år.

Ved permisjon (svangerskap, arbeidsledighet e.l.) skal barnehagens drift tilpasses slik at det er maksimal mulighet for at barnet skal få plass igjen i barnehagen etter permisjonen. Permisjon avgjøres av Eierstyret.