×

Avdeling 4-6

Avdeling 3-6 år

Avdelingen 3-6 år består av 12 barn og 2 voksne.

 

I Andungen barnehage avdeling 4-6 skaper vi vennskap gjennom lek, glede og humor.  

 Vi jobber sammen med barna for å skape trygghet, tillit og trivsel på avdelingen. For oss er det viktig med gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne. Vi vil være tilstede for barna og jobber for likeverdig kommunikasjon under dialog og lek. 

Lek er viktig for barn og barndommen. Vi fokuserer på frilek og tilrettelagte aktivtiter både ute og inne. Selvstendighet er noe vi jobber bevisst med og vi vil tilrettelegge for enkeltbarnet ut i fra barnets egne forutsetninger i vårt arbeid med detteDe ansatte skal være tilstede og veilede barna eller gi en hjelpende hånd om nødvendig. 

På avdeling 4-6 ønsker vi å skape en forutsigbar hverdag for barna og vi følger vår dagsrytme hver dag. Forutsigbarhet  er viktig da dette fører til tillit og trygghet, noe som igjen fører til fornøyde barn og voksne. Vennskap i barnegruppen er også viktig i vårt arbeid, vi jobber med å tilrettelegge for at vennskap skal oppstå og at gode relasjoner ivaretas. 

I barnehageåret jobber vi i prosjektperioder der vi tar ugangspunkt i barnegruppens felles interesser. Med denne måten å arbeide på, ønsker vi å ivareta enkeltbarnets rett til medvirkning i egen hverdag. Utover dette har vi  også, som TEKNA-barnehage, vårt eget fokusområde "realfag i hverdagen" som går som en rød tråd gjennom hele året.