×

Vårt mål og visjoner

Vårt mål og visjon er å skape en inkluderende barnehage som gir tillitt, trygghet og trivsel for alle.

Alle ansatte skal ha et eierforhold til visjonen og den skal være et mål å strekke seg imot i hverdagen. 

Vårt mål er at brukere av barnehagen skal alle føle tillitt, trygghet og trivsel i barnehagens hverdag. 

Kvaliteten på arbeidet og atmosfæren i barnehagen tar utgangspunkt i våre visjoner.