×

Vårt mål og visjoner

Andungen barnehage er en inkluderende barnehage som gir tillit, trygghet og trivsel for alle. Dette er de sentrale verdiene i barnehagens arbeid med relasjoner. 

Et annet mål vi har er å sikre god kvalitet på arbeidet med barna. Og vi vet at god kommunikasjon og godt samarbeid mellom de ansatte er en forutsetning for å heve kvaliteten i arbeidet med og for barna i barnehagen.  

Kvaliteten på arbeidet og atmosfæren i barnehagen tar utgangspunkt i våre visjoner.